Kunsthuset Annaborg

 

Hillerød Kunstforening udvælger og arrangerer udstillingerne på Annaborg. Du kan støtte Kunstforeningens arbejde med et medlemskab. Kunsthuset Annaborg ejes af Hillerød Kommune.

HILLERØD  KUNSTFORENING

© Hillerød Kunstforening/Børge Klamer 2017

Torsdag den 19. juli åbner Kunsthuset Annaborg i Hillerød

udstillingen Øresund – Akvarel fra Danmark og

Sverige.

Hillerød Kunstforening ønsker med denne udstilling at

vise bredden af det nutidige akvarelmaleri, og man vil

som besøgende få et godt indblik i de forskellige udfoldelsesteknikker

og tendenser inden for moderne

akvarelmaleri anno 2018.

Bag udstillingen står kunstnerne Marianne Gross og

Mona Sloth, som tidligere har kurateret nogle af Annaborgs

mest velbesøgte udstillinger; herunder bl.a.

Strømninger og Verden i akvarel i henholdsvis 2015 og

2017.

På den aktuelle udstilling har kuratorerne indsnævret

det geografiske udvalgskriterium og håndplukket værker,

skabt af de dygtigste akvarelmalere fra det sydvestlige

Sverige og det sydøstlige Danmark.

Derudover er de to kuratorer også selv repræsenteret

med egne værker på udstillingen.

 

AKVAREL - FRA SKITSE TIL SELVSTÆNDIG UDTRYKSFORM

I Europa daterer man akvarellens fødsel med tyskeren

Albrecht Dürer (1471-1528), der især brugte akvarel til

at skildre dyr og planter. Akvarellen levede i mange år

efterfølgende en skyggetilværelse i kunsthistorien,

hvor den mest af alt blev betragtet som et forarbejde

eller skitse til et maleri. Fra slutningen af 1700-tallet

begyndte de engelske landskabsmalere, med J.M.W.

Turner (1775-1851) i spidsen, at med udforske akvarellens

potentiale, hvorefter den hurtigt blev inddraget

som en kunstnerisk disciplin i sin egen ret, på linje med

oliemaleriet.

Ifølge Marianne Gross og Mona Sloth er Sverige særligt

interessant i forhold til akvarellens genkomst i Norden,

idet det svenske folk i bredt omfang kastede sig

over akvarelmaleriet som populær fritidssyssel op gennem

det 20 århundrede. Inden da havde den allerede

dengang berømte svenske maler Anders Zorn (1860-

1920) udtrykkeligt vist, hvad akvarellen kunne hidbringe

af sanselighed og nærvær. Det store

gennembrud inden for det moderne akvarelmaleri

kom imidlertid først med kunstneren Arne Isacsson

(1917-2010), som i 1944 grundlagde Gerlesborgsskolan,

og sammen med sine elever eksperimenterede og nyfortolkede

akvarelmaleriet som udtryksform.

Arne Isacsson var desuden en af initiativtagerne til oprettelsen

af det nordiske akvarelmuseum i Skärhamn,

som også er målet for Hillerød Kunstforenings næste

medlemsudflugt til efteråret.

 

DET HANDLER OM LYS

I modsætning til andre malerteknikker, opnås de lyse

toner i en akvarel ikke ved at tilsætte hvid farve, men

derimod ved at fortynde farven med vand og lade det

hvide papir skinne igennem farven.

Papirets evne til at tage imod vandet og fastholde farven,

der hvor den er lagt, er et helt grundlæggende

element i akvarellens unikke egenskab til at gengive

lys og vejrforhold.

Men selv med det bedste papir og farvepigment kan

et værk hurtigt gå i en helt anden retning end man

først havde tænkt, og i modsætning til et olie- eller

akrylmaleri kan fejlen ikke genoprettes med et nyt lag

maling.

For Mona Sloth og Marianne Gross er netop dette årsagen

til deres egen livslange kærlighed til arbejdet

med akvarel: Det er udfordrende og man er nødt til at

være nærværende i hele processen, men så er der til

gengæld også mange gaver at hente undervejs.

De 23 kunstnere på udstillingen Øresund – Akvarel fra

Danmark og Sverige er:

Anna Törnquist (SE), Ben Woodhams (DK),Birgitta

Glode (DK), Birgitta Steen (DK)

Carina Köster (SE), Etsuko Oide (DK), Hanne Julie Johansen

(DK), Inge Mette Kirkeby (DK), Uffe Boesen

(DK), Ingrid Korning (DK), Johan Ramberg (SE), Lars

R Johansson (SE), Lena Amstrand (SE), Lone Schiøtz

(DK), Marianne Gross (DK), Marina Sundberg (SE),

Mona Sloth (DK), Per Joelson (SE), Petter Pettersson

(SE), Steve Bettman (SE), Susanne Ulf Hansen (DK),

Ulf Backman (SE) og Ylva Molitor-Gärdsell (SE).