© Hillerød Kunstforening/Børge Klamer 2017

Kunsthuset Annaborg

 

Kunsten giver Annaborg nyt liv

 

Kunsten kalder nu publikum til en af Hillerøds smukkeste bygninger, den nyklassiske ejendom Annaborg, opført i 1782-83 af amtsforvalter F.C. Brammer, som gav huset navn efter sin hustru, Anna. Hillerød Kunstforening beholder navnet og har gjort Annaborg til en kunstbygning, som

publikum med det samme har vist stor interesse.

 

Hovedbygningen fritlagt

I ”Hillerødbogen” fra 1948 læser man, at bygningen ”ligger så underlig hjælpeløs i sit anlæg, fordi den er ganske ude af kontakt med gadenettet”. Den opfattelse må skyldes forandringen, da hovedbygningen blev frilagt i 1947. Langs fortovet lå en lang, lav længe i bindingsværk, og her var amtsstuens kontorer. De to huse var ind mod byen forbundet af en stor bygning med bl.a. hestestald og brændselsrum, og her havde amtsstuen også arkiv. En mindre sidefløj modsat var indrettet til lade. Der var nemlig brug for magasinplads til det korn, som bønderne svarede i afgift.

Foto: Allan Nørregaard

Veje og børn siden 1947

Hovedbygningen er på ca. 700 kvm. fordelt på kælder, stueetage og 1. sal. Her boede Frederiksborg Amts ”økonomidirektører” i en årrække. Der har nu også været holdt amtsrådsmøder i Annaborg, og under 2. Verdenskrig indtog besættelsestropperne Annaborg. Lige forinden, i 1939, stod en ny amtsstue klar – den røde nabobygning, som i dag er Frederiksborg Sognegård – og i 1947 fik arkitekt Carl Lundquist så til opgave at nyindrette Annaborg til kontorbrug. Spisestue og herreværelse m.m. forsvandt til fordel for bl.a. amtsvejvæsenets kontorbehov, og op mod vor tid har der også været bl.a. sundheds- og børnerådgivning i kontorerne.

 

Annaborgs nye brugere

Med amternes ophør i 2006 overgik Annaborg til Hillerød Kommune, der fortsat brugte husets kontorer og mødelokaler, men efter et par år blev kommunens afdelinger samlet i det nye rådhus. En mindre del af Annaborg er nu lejet ud til Visit Nordsjælland, medens 10-11 af kontorerne af Hillerød Kommune er stillet til rådhed for Hillerød Kunstforening gennem en brugeraftale.

 

Levende hus året rundt

Kunstforeningen havde længe savnet et permanent sted til sine aktiviteter og besluttede nu hurtigt at skabe en støttekreds af frivillige, så billedkunsten kunne blomstre op. 110 meldte sig. De hjælper bestyrelsen med året rundt at gøre Annaborg til et levende kunsthus på den meget smukke beliggenhed lige ved siden af Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg. Dermed er en udvikling sat i gang, så Hillerød kan få et spændende nyt kulturområde omkring slottet med Annaborg, Sognegården, Slotsbio, Galleri Bennigsen og de nærliggende plæner og spisesteder.

 

Publikum har med det samme vist stor interesse for kunsten i Annaborg. Der var 2.000 besøgende til de tre første udstillinger i foråret 2010, og tilstrømningen synes at fortsætte. Allerede den 19. juni 2011 kunne vi fejre gæst nr. 10.000, og den 28. juli 2013 gik gæst nr. 25.000 gennem døren.

 

I løbet af 2013 har Hillerød Kommune i samarbejde med Hillerød Kunstforening og Visit Nordsjælland arbejdet med planer for huset, hvilket udmundede i en perspektivplan for Annaborg. Se den her.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunen har givet Hillerød Kunstforening nøglen til Annaborg - Det skete fredag den 3. januar 2014

 

Nytårsgaven til Hillerød Kunstforening var nøglen til det smukke udstillingshus Annaborg lige ved Frederiksborg Slot. Besøgstallet var nu kommet op på ca. 30.000 gæster.

 

I fremtiden skal Hillerød Kunstforening fortsat dele lokaliteterne med Visit-Nordsjælland, der driver det kommunale turistkontor, medens en lejeaftale med organisationen Hold Danmark Rent ophørte med udgangen af 2013.

Med overdragelsen af nøglen til Annaborg har Hillerød Kunstforenings bestyrelse atter fået brug for de frivillige hjælpere, der bl.a. skal flytte kontormøbler ud og opsætte udstillingslys i de lokaler, der nu kommer til at udvide udstillingsarealet.

 

Det glæder Hillerød Kunstforening, at den oprindelige ide med en kunstbygning i byen er blevet så godt modtaget.