© Hillerød Kunstforening/Børge Klamer 2017

Kunsthuset Annaborg

 

HILLERØD  KUNSTFORENING

2022

31. marts til 24. april

 

Kjersti Iversen, Ingunn Vestby, Lotte Holten og Poul Jepsen.

 

 

 

28. april til 12. juni

De Sytten Rum

 

Bjørn Kromann Andersen, Hardy Brix, Frank Franzen, Ole Lindqvist, Bente Lyhne, Marianne Lyngsø, Ralf Mabillon og Marianne Thingholm.

 

 

 

28. juli til 28. august

Tråd - 繋 ー Japansk Dansk Tekstil Udstilling

 

 

 

1. September til 9. oktober

Kunstnersammenslutningen Gribskovmalerne

udstiller i anledning af sammenslutningens 70 års fødselsdag.

 

 

 

13. oktober til 20. november

Fotoudstilling

 

 

 

24. november til 18. december

Jul på Annaborg

24. februar til 27. marts

 

 

Udstillingens tema og titel forholder sig til, hvordan der i de udstillede værker er arbejdet med begrebet tæthed, både rent fysisk og i overført betydning.

 

Density kan gradbøjes som lav grad af tæthed eller høj grad af tæthed. Begrebet knytter sig typisk til antal, afstand, styrke eller frekvens.

 

I et abstrakt og ofte farverigt univers har de 6 udstillende kunstnere skabt værker, som kredser om tæthed eller mangel på samme. Nogle værker er kompakte og indeholder mange detaljer eller gentagelser. I andre er udtrykket let og der er kun få elementer.

 

Formsprog og materialer er vidt forskellige og spænder fra maleri over fotografi til video, tekstilkunst, installation og papirarbejde. Hos flere er form og farve et afgørende omdrejningspunkt, hos andre er stoflighed og materialets karakter i centrum.

 

I ophængningen er der ligeledes brugt greb, som forholder sig til tæthed og konsekvensen heraf. Visuelt vil Annaborgs mange udstillingsrum variere og spænde fra minimalistisk til komprimeret.

 

De udstillende kunstnere er Astrid Espenhain (tekstil og video), Bjørn Colstrup (maleri), Christine Lyhne (3D-collage), Gitte Mørk (maleri), Henriette Dan Bonde (foto og video) og Janne Mikkelsen (tekstil).

 

(Kurateret af Christine Lyhne og Janne Mikkelsen)