© Hillerød Kunstforening/Børge Klamer 2017

Kunsthuset Annaborg

 

 

H I L L E R Ø D K U N S T F O R E N I N G

 

A N N A B O R G

F R E D E R I K S V Æ R K G A D E 2 A,

3 4 0 0 H I L L E R Ø D

 

 

Indkaldelse til generalforsamling

Mandag, 5. oktober 2020 kl. 19.00

Royal Stage, Milnersvej 39,1. sal, 3400 Hillerød

 

Dagsorden iflg. vedtægternes § 5:

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning om foreningens arbejde i det foregående år

3. Kassereren aflægger beretning og fremlægger det ved review reviderede regnskab til godkendelse

4. Indkomne forslag:

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal ske skriftligt, gerne pr. mail, være formanden Margit Borring, Stubbevang 56, 3400 Hillerød, margit@borring.org i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, det vil sige senest 3. maj.

5. Fastsættelse af kontingent.

Fastholdes på 300 kr for enkeltmedlemmer. Firmamedlemsskab 1000 kr. Unge under 25 100 kr.

6. Valg af formand for ét år ad gangen:

 Margit Borring foreslås af bestyrelsen

7. På valg for to år:

Lone Hansen, genopstiller ikke

Finn Jensen, genopstiller ikke

Vibe Krogsgaard, villig til genvalg

Bestyrelsen foreslår Marianne Pereira

Bestyrelsen foreslår Ole Hellman

8. Valg af suppleanter for ét år ad gangen

Torben Rasmussen, villig til genvalg

Laila Federspiel, villig til genvalg

9. Valg af revisor:

Michael Stein, villig til genvalg

10. Eventuelt.

Efter generalforsamling

Udlodning af kunst

 Udlodning af alle indkøbte værker blandt alle medlemmer. Der er mulighed for at skrive en ønskeliste hvis deltagelse ikke er mulig. Udtrækning sker på medlemsnummer.

 Udlodning af ekstrapræmier

 

Det bemærkes, at hvert medlem højst kan vinde én gevinst.

 

Oversigt over årets kunstindkøb vedlægges. Indkøbene er i mødelokalet i kælderen på Annaborg fra den 28. september.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Hillerød Kunstforening

 

 

Referat:

 

1. Valg af dirigent

Michael Stein blev valgt og godkendte at generalforsamlingen, som iflg. vedtægterne afholdes 1. mandag i maj, er blevet udsat til 5. oktober, som er første mandag i oktober. Årsagen er coronapandemien og de restriktioner som har været gældende.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og at udsættelse af generalforsamlingen til oktober var god forvaltningsskik,

 

2. Formanden aflægger beretning om foreningens arbejde i det foregående år

Foreningen har nu 292 medlemmer, hvoraf 51 er til stede på generalforsamlingen.

Kære medlemmer

Til denne generalforsamling er inviteret 292 medlemmer

Aktiviteter:

I sæsonen 2019-2020 har vi vist 8 udstillinger på Annaborg. Vi har haft 4037 besøgende. Tallet er lavere end de forrige år, det skyldes vores lukkeperiode.

I juli måned bød vi gæste nr. 60.000 velkommen. En meget kunstinteresseret dame fra Vordingborg blev glad og overrasket over at modtage blomster, diplom og et års medlemskab.

Vi har afholdt 11 bestyrelsesmøder og 4 planlægningsmøder.

I efteråret afholdt vi igen et velbesøgt akvarelkursus. Det var igen Marianne Gros som underviste. Vi er meget taknemmelige for at have dette samarbejde med Marianne Gross.

Onsdagsmalere arbejder forsat med akvareller hver onsdag formiddag. Fem kursister fra Marianne Gross hold har siden januar været tirsdagsmalere på Annaborg. Grupperne arbejder i ”Det kreative Værksted” i kælderen.

Vi får fortsat mange henvendelser fra kunstnere, som gerne vil udstille på Annaborg. Vi bemærker at vores vejledning på hjemmesiden bliver læst og flere kunstnere/kunstnergrupper aflægger besøg i huset inden de udarbejder en endelig ansøgning. Det er til stor glæde for begge parter. Det er ikke så ligetil at gøre kunstnerne opmærksomme på hvor stort huset er, hvor fantastiske rum der indbyder til forskellige udtryk. Et besøg i huset afslører muligheder som en tegning og fotos har svært ved at illustrere.

 

Første udstilling efter Generalforsamlingen sidste år var ”Grønland NU”. En vandreudstilling som besøgte 9 udstillingssteder i landet. Vi var nr. 7 i rækken. Vi lærte meget af at deltage i en vandreudstilling. Først og fremmest lærte vi at kasser i træ fremstillet til netop denne udstilling til hver kunstner kan være meget tunge. De var meget tunge. De kunne ikke komme ind i huset, vi var mere end lettet over at det ikke regnede hverken da vi pakkede ud eller pakkede ned. Selv om mange spørgsmål var blevet vendt inden vandreudstillingen blev sat i gang, vidste det sig at flere emner skulle have været debatteret. Jeg undlader detaljer her, har skrevet vores erfaringer ned.

 

Så blev det tid for årets akvareludstilling på Annaborg. Det var akvarelgruppen ”Højvande” som udstillede. ”Højvande” hører til i Odsherred og i samarbejde med gruppen fandt vi kunstnere fra Odsherred til at udstille keramik og glas til at supplere udstillingen med ”Noget på gulvet” som det hedder i daglig tale.

Denne udstilling inspirerede os til årets udflugt. Den fandt sted i september, gik til Odsherred. Interessen var overvældende, vi måtte bestille en større bus. Som det efterhånden er blevet til en tradition, var der kaffe/te og croissant på udturen. Frokost på restaurant fællesskab. Friskbrygget kaffe og medbragt kage hos en af kunstnerne og vi sluttede af med et glas vin til hjemturen. Oven i alt dette fik vi også besøgt 8 kunstner. En udbytterig dag ifølge deltagerne.

 

I juli fik Hillerød besøg af Lorry, som hen over sommeren 2019 ville sende fra forskellige byer under et bestemt koncept. Lorry havde selv fundet frem til at besøget i Hillerød skulle indledes med en optagelse fra Annaborg. I tiden efter blev der sagt Lorry mange gange på Annaborg. Ingen tvivl om at omtale virker.

 

”Under dueblå himmel”. Denne titel på udstillingen i august-september blev tolket af fem kunstnere.

 

På Kulturnatten tilbød vi igen klippe/klistre eller decoupage i kælderen om eftermiddagen. Der kom flere gæster end året før, både børn og voksne. Vi har planlagt at næste års Kulturnat arrangement skal tage udgangspunkt i de kunstnere der udstiller.

 

Så blev det tid for en fotoudstilling. Etablerede kunstfotografer delte hus med en gruppe elever fra fotoskolen Fatamorgana. Eleverne var meget optaget af denne mulighed for udstilling og besøget Annaborg af flere gange. En dag spurgte deres kurator og der lige kunne blive malet inden udstillingen i deres udstillingsrum? Det er rummene i samme gang som kontoret er placeret. Jeg måtte sige nej. Den unge kurator gav ikke op: Hvad så hvis vi hjælper? Det var svært at sige nej til. Hillerød Kommune dækkede udgifterne til maling, pensler og afdækning. Vi havde tiden fra søndag kl., 17 til den nye udstilling kom tirsdag morgen kl. 9. Vi skulle bare vaske ned dække af og give væggene en eller to gange maling. Det var sjovt, vi var mere end trætte og gør det nok aldrig igen på så kort tid. Resultat blev fremragende.

 

I november takkede Carsten Larsen, direktør her i Royal Stage endnu engang for vores indsats under Michelangeloudstillingen i Gallerierne. Alle der havde taget vagter blev med ledsager inviteret på middag og Juleshow her i centret. Vi havde en fin festaften.

 

Året sluttede med ”Jul på Annaborg”. Det er vores bud på hvad en julegave kan være: kunst.

 

Vi åbnede 2020 med at spørge ”Hvor vejene fører os hen”. Tre kvindelige kunstnere og en gæsteudstiller forsøgte at besvare det spørgsmål med deres udstilling.

 

Udstillingen efter var med kunstnergruppen Baghaven. De skulle udstille indtil vi kunne vise hvem der slap igennem nåleøjet til Den Censurerede Forårsudstilling.

 

Men sådan kom det som bekendt ikke til at gå. I 2020 oplevede vi for første gang at måtte aflyse Den Censurerede Forårsudstilling, som en del af Hillerød Kunstdage. Jeg behøver næppe gå i detaljer, Corona pandemien var over os og alt lukkede. Det skete fredag eftermiddag som indleveringen skulle finde sted lørdag-søndag efter. Alle tilmeldte kunstnere fik besked og ingen mødte op til aflevering. I samarbejde med Hillerød Bibliotek fik alle tilmeldte deres tilmeldingsgebyr betalt tilbage. Det var godt nok en mavepuster. Alle frivillige som hjælper med Forårsudstillingen og bestyrelsen var parate til fingerspidserne og så stod vi pludseligt med mange ledige timer og dage.

Og så kom lukningen af Annaborg. Vi havde ellers nået at forlænge den foromtalte udstilling med Kunstnergruppen Baghaven. Det var for os, som for alle andre triste dage, vi var alle grundigt informerede om formålet med myndighedernes indgriben.

Så måtte også generalforsamlingen udsættes. Og det fører mig til

Opkrævning af kontingent:

Da generalforsamlingen blev udsat, udsatte vi også opkrævning af kontingent. Og da det endnu ikke var muligt at fastsætte dato for kontingent, begyndte vi opkrævningen. Endnu har alle ikke betalt, vi håber at I alle fortsat vil støtte foreningens formål ved at betale det beskedne kontingent. Vi sender en reminder til dem som ikke har betalt snarest.

Lidt om den kommende sæson:

Vi har næsten alle udstillinger på plads i 2021. Nogle af dem er udstillinger udsat fra 2020, vi har været heldige at vi har kunnet tilbyde ledige perioder i 2021. En enkelt udstilling har vi måttet flytte til 2022. Vi håber at kunne fortsætte arbejdet med en udstilling med Japan som tema, men alt hvad der forudsætter, at kunstnere skal komme fra andre lande, er det svært at føle sig på sikker grund i disse tider.

Samarbejdspartnere.

I ”Byens hjerte” har vi et frugtbart godt samarbejde med Cafe Slotsbio, Slotskirkens hus og Frederiksborg Nationalhistoriks Museum. Vi mødes ca. 1 gang pr. kvartal og drøfter hvad vi med fordel kan arrangere i fællesskab. Den store begivenhed i 2019 var arrangementerne i forbindelse med udstillingen ”Grønland NU”. Her bød Byens Hjerte på spisning, foredrag trommedans og film. Tak til Byens Hjerte for et godt og konstruktivt samarbejde.

Her skal også lyde en tak til Hillerød Bibliotek for samarbejdet op til Den Censurerede Forårsudstilling.

Tak til FrederiksborgCentret for lokaler i dag og for samarbejdet op til Kunstdagene.

Tak til VisitNordsjælland som også bor på Annaborg. Vores samarbejde fungerer godt.

Tak til sponsorer:

Tak til SparNord og Sjællandske Medier. Tak til Blombergs Blomster for blomst/flotte dekorationer til ferniseringerne, tak til Holte Vinlager. Og tak til private sponsorer.

Tak til Hillerød Kommune for Annaborg og for alt det vi får hjælp til.

I 2019 var det fx. at vi på baggrund af et par telefonopringninger om formiddagen fik leveret en nøgle til skuret bag Annaborg. Det blev pludseligt meget nødvendigt med de mange tunge trækasser, som jeg omtalte tidligere.

Her skal også siges en meget STOR TAK til alle jer frivillige der stiller op som vagter, til ophængning og til at varetage forefaldende opgaver.

Jeg vil gerne rette en tak til bestyrelsen for et godt samarbejde. Endelig en stor tak til jer medlemmer for jeres støtte til foreningen, for uden jer var der ingen forening.             Tak for ordet.

 

 

Formandens beretning blev godkendt.

 

3. Kassereren aflægger beretning og fremlægger det ved review reviderede regnskab til godkendelse

Kasserer Lotte Klamer var gået i karantæne efter advarsel om at have været i nærheden af en person med coronasmitte.

Dirigenten fremlagde regnskabet på Lottes vegne og udtrykte at Hillerød Kunstforenings regnskab for 2019/20 var udtryk for en sund økonomi. Resultatet for 2019/20 viste et overskud på 875 kr. og en egenkapital på 34.959 kr. pr. 31/3-20.

Regnskabet blev godkendt.

 

Indkomne forslag:

4. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal ske skriftligt, gerne pr. mail, være formanden Margit Borring, Stubbevang 56, 3400 Hillerød, margit@borring.org i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, det vil sige senest 28. april.

Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.

 

5. Fastsættelse af kontingent.

Fastholdes på 300 kr. for enkeltmedlemmer. Firmamedlemsskab 1000 kr. Unge under 25 100 kr.

Kontingentet fastholdes på ovenstående niveau. Generalforsamlingen udtrykte håb om mål for flere ungemedlemmer i Hillerød Kunstforening.

 

6. Valg af formand for ét år ad gangen:

Margit Borring foreslås af bestyrelsen

Margit Borring blev genvalgt

 

7. På valg for to år:

a. Lone Hansen, genopstiller ikke

b. Finn Jensen, genopstiller ikke

c. Vibe Krogsgaard, villig til genvalg – Vibe blev genvalgt

d. Bestyrelsen foreslår Marianne Pereira – Marianne blev valgt

e. Bestyrelsen foreslår Ole Hellman – Ole blev valgt

 

8. Valg af suppleanter for ét år ad gangen

a. Torben Rasmussen, villig til genvalg – Torben blev genvalgt

b. Laila Federspiel, villig til genvalg – Laila blev genvalgt

9. Valg af revisor:

a. Michael Stein, villig til genvalg – Michael  Stein blev genvalgt

 

10. Eventuelt.

Margit takkede ”ophængningsholdet” for arbejdet i forbindelse med ophængning af årets udstillinger og lovede et gavekort til brug i Holte Vinlager.

Efter generalforsamling

Udlodning af kunst

 Udlodning af halvdelen af indkøbte værker blandt fremmødte medlemmer. Der er ikke mulighed for at deltage ved fuldmagt

 Udlodning af resterende indkøbte værker ved lodtrækning blandt alle foreningens medlemmer

Udlodning af ekstrapræmier

a. Begge lodtrækninger blev varetaget af medlem Brit Salver

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 21.00

 

 

Ref: 6/10-20 Lone Hansen          Referatet er godkendt og underskrevet af Michael Stein.