HILLERØD  KUNSTFORENING

Hillerød Kunstforening udvælger og arrangerer udstillingerne på Annaborg. Du kan støtte Kunstforeningens arbejde med et medlemskab. Kunsthuset Annaborg ejes af Hillerød Kommune.

Kunsthuset Annaborg

 

© Hillerød Kunstforening/Børge Klamer 2017

Formanden bød velkommen til 136 medlemmer, der var mødt op til den 32. generalforsamling og glædede sig over det store fremmøde i det flotte sommervejr.

 

Dagsorden iflg. vedtægternes § 5:

 

Ad 1 Valg af dirigent

Michael Stein blev valgt som dirigent som foreslået af bestyrelsen og kunne konstatere, at generalforsamlingen var korrekt varslet, og at forsamlingen således var beslutningsdygtig.

 

 

Ad 2 Formanden aflægger beretning om foreningens arbejde i det foregående år

 

Velkomst

Velkommen til generalforsamling i Hillerød Kunstforening.

Til denne generalforsamling er der inviterer 316 medlemmer.

Udstillinger

Siden generalforsamlingen i 2015 har vi vist 11 udstillinger. To af disse udstillinger var ikke de oprindeligt planlagte, da vi var nødt til at tage to udstillinger af programmet.

Den første udstilling vi måtte tage af programmet var udstillingen med den polske fotograf Kacper Kowalski med flere, som var planlagt i februar/marts. Vi stod derfor og manglede en udstilling. Gode kræfter i bestyrelsen har lige så gode kontakter og på kort tid kom udstillingen med Bjørn Ignatius Øckenholt og elever fra hans billedskole på plads. En anderledes og vist ny type udstilling på Annaborg.

Vi måtte også skrinlægge et ide om at udføre graffitimaleri uden for Annaborg under Hillerød Kunstdage. Den oprindelige ide blev for dyr. Vi forsøgte os med lokale graffitimalere, de vil gerne forblive anonyme, vist ikke så mærkeligt. Men indendørs havde vi en interessant og farverig udstilling som Graffitigalleriet stod for.

Øvrige udstillinger er forløbet planmæssigt.

Kulturnatten i september 2015 var velbesøgt på Annaborg. Vi viste Niels Macholm og Rikke Macholm fortalte levende om det at være barn af en kunstner. I kælderen underholdt Nordkystfortællerne.

Hillerød Kunstdage blev også i år en succes. Deen censurerede forårsudstilling ligeledes. Her kunne vi også præsenter kunstnere fra en censureret udstilling i Kunstforeningen for kommunalt ansatte i Malmø. Vi har et samarbejdsprojekt med denne forening. Vi er klar til at tage fat på såvel censureret udstilling som kunstdage næste år.

Planlægningen af udstillingerne foregår nu i bestyrelsen. Vi har endnu ikke netadgang på Annaborg så vi har siddet tre halve lørdage på Byskolen som en flok velopdragne elever og set på hjemmesider, på materiale vi får tilsendt eller selv finder på udstillinger og hvor vi nu ellers finder og får inspiration. Vi vender for og imod, det har været gode dage med interessante synspunkter fra en engageret bestyrelse.

Jeg vender tilbage til den polske udstilling, som i stedet for bliver vist fra den 2. juli til og med 14. august. Hovednavnet bliver Kacper Kowalski. Han er uddannet pilot og fotograf og har vundet adskillelige internationale priser. Der blev plads i programmet da Nordsjællands Kunstnere fra Billedkunstforbundet trak sig fra at udstille på Annaborg. De udstiller i vandrehallen på biblioteket. Vi holdt et møde på Annaborg med deltagelse af Aneta Wiesniewska, baltic projekt manager, Agnieszka Jaobson-Cielecka, kurator på udstillingen, Olga Zawadzka-Kucharska, 1. sekretær på den polske ambassade og Stefan Wurzel, herboende polsk fotograf. På mødet kunne denne prominente gruppe bekendtgøre, at de gerne ville udstille i den periode vi have ledig, at de hjemme i Polen havde midler til at betale og at vi vil få hjælp til alt det skriftlige, da et dansk tastatur ikke rummer de polske bogstaver. Vi afholder vores fernisering om torsdagen, som vanligt. Onsdagen før, vil der blive afholdt en preview hvor den polske ambassade er vært. Denne begivenhed skal afslutte et to års formandskab i Council of the Baltic Sea States. En organisation der arbejder for kultur, uddannelse, erhverv osv. i de baltiske lande. Vi er naturligvis glade og stolte over at de vælger at afholde dette på Annaborg. Der kommer selvfølgelig flere oplysninger om dette.

Jeg vil også fremhæve en anden udstilling i sensommeren. Vi lægger hus til Nordisk Akvarel Selskabs censurerede udstilling. Der afholdes en censureret udstilling hvert 3. år, og da det i år var Danmarks tur til at være vært er vi naturligvis igen stolte og glade for at det bliver på Annaborg. Vi har også lagt hus til censureringen. 268 personer indsendte 783 værker til censurering, af disse fik 79 personer antaget 118 værker som altså kan ses fra 20. august til og med 9. oktober i år.

Besøg på Annaborg

I oktober måned modtog vi gæst nr. 40.000 på Annaborg. Det blev markeret med en buket og et års medlemskab af foreningen. Det samlede besøgstal til udstillingerne på Annaborg er faldet lidt. Her følger lidt tal, der illustrere udfordringen. Tallene er gjort op i forhold til regnskabsåret:

 

Sæson 2012/13: 7.255 besøgende,

Sæson 2013/14: 6.257 besøgende,

Sæson 2014/15: 6.557 besøgende

og indeværende sæson 2615/16: 5.863.

I bestyrelsen tænker vi, at det kan hænge sammen med de lidt længere udstillingsperioder. Der kan være andre årsager. Vi har talt om at det vil gavne en udstilling hvis vi har et eller to arrangementer i løbet af en udstilling. Derfor håber vi også at ombygningen kan komme i gang. Kort fortalt drejer det sig om at fjerne skillevæggene til venstre for receptionen, set fra indgangen. Langt de fleste kunstnere vil gerne fortælle om deres, værker, teknik eller hvad der kan være relevant. Men det kræver at de tilstedeværende både kan se og høre hvad der bliver fortalt om, og det kan opfyldes hvis vi får et større rum. Vi har fået tilladelse til at fjerne væggene fra Kulturstyrelsen og er i dialog med kommunen om at indhente tilbud. Den største udfordring nu bliver ganske givet at finde pengene til det.

Udflugter

Der er tradition i foreningen for udflugter. Der var også annonceret forårsudflugt i maj. Vi har en udfordring i at arrangere busture. Udfordringen består i at finde et tilstrækkeligt interessant udflugtsmål og så få prisen til at passe, så vi kan få udsolgt. Bestyrelsen vil senere i aften gerne høre fra jer hvad holdningen er til max. pris pr. person, skal det være med spisning eller kan vi tage madpakker med? Men helt opgive en udflugt gjorde vi ikke. Vi besluttede os for en guidet tur på Konventum i Helsingør, den tidlige LO-skole. Et af foreningens medlemmer gjorde opmærksom på, at det have dels været et udflugtsmål før og måske rigeligt anvendt af diverse aftenskoler. I stedet foreslog vores medlem af vi besøgte Panum-instituttet. Det gør vi i september, I hører nærmere når arrangementet er helt på plads. Jeg kan allerede afsløre nu, at I selv skal stå for transport.

Nyt på Annaborg

Vi har også lavet om på folderen som informerer om foreningen og de kommende udstillinger. Vi besluttede os for denne lomme-og taskevenlige udgave, som også er anvendelig i flere år. Lige om lidt kommer der et nyt indlæg, og det langt mindre kostbar at få fremstillet end det tidligere.

Ny er også skærmen på Annaborg. Vi fik penge til den sidste sommer fra Sjællandske medier. Den skal anvendes son informationsskærm, i fællesskab med Slotsbio og Frederiksborg slotssogn. Vi et tæt på at få trådløst netværk, med hjælp fra Hillerød Kommune. Vi har også indkøbt en pc til brug for bestyrelsen på kontoret, dels til redigering af skærmen og dels til hjælp i det daglige. Det bliver en lettelse at kunne rette et prisskilt på kontoret, frem for at køre hjem og gøre det og så tilbage til Annaborg.

Andre opgaver

Bestyrelsen er også involveret i andre opgaver end at arrangere udstillinger.

Der har været afholdt 8 akvarelkurser i kælderen på Annaborg med Marianne Gross som underviser. Kurserne bliver hurtigt fyldt op og deltagerne er meget begejstrede for kurserne

Vi er involveret i arbejdet i byens hjerte, samarbejdet mellem Slotsbio, Slotssognet og det National historisk museum. Her arbejder vi bl.a. på en haveplan, som skal gøre området mellem slotssognets sognegård og Annaborg attraktiv. Der er lavet udkast til haveplan med plads til en lille scene. Med et område til børn, smuk beplantning. Der afholdes også møder med Hillerød Kommune om det.

Vi har også været involveret i teksten til denne nye folder. Den har været igennem en lang fødsel, men var klar til at blive taget i brug på Kunstdagene.

 

I oktober 2015 deltog jeg i et netværksmøde med fokus på samarbejdet mellem folkeskolen og lokalsamfundet. Med afsæt i folkeskolereformen skal skolerne i Hillerød inddrage lokalsamfundet i en mere varieret og praksisnær skoledag. Der var deltagere fra mange foreninger, som de deltagende lærere kunne tale med og træffe aftaler med. Jeg synes at detgik meget bedre for de foreninger der har noget med sport at gøre end at få lærerne til at se mulighederne på Annaborg. Men jeg fik en aftale med en lærer fra Skævinge. Hun har siden besøgt Annaborg med et hold elever på 7.8. og 9. klassetrin. Vi havde to meget interessante timer med de unge mennesker, læreren var også begejstret, så vi håber på en gentagelse.

Fra formanden

Jeg har nu været formand i et år. Jeg har ikke fortrudt at jeg sagde ja til opgaven. Jeg sagde ja til opgaven fordi jeg er interesseret i kunst. Men jeg er også optaget af den store frivillige indsats som foreningen er båret af. Et stort engageret korps af frivillige vagter passer Annaborg. Et kompetent korps kommer på de tirsdage hvor der er ophængning. Og i forbindelse med den censurerede forårsudstilling var der, for mig, nye frivillige. Læg hertil flere frivillige, chauffør, lysmand og ægtefæller. Uden at nævne navne her har jeg forsøgt at nå hele vejen rundt og til alle skal der lyde TAK for indsatsen.

Jeg har oplevet at det ikke er hverdagskost for foreningen at få ny formand. Børge holdt ud i 13 år. Der har været lidt ”vi plejer” at gøre op med, lidt modstand mod forandringer. Det er vel naturligt, men det samlede indtryk af min opgave vil jeg udtrykke i en tak til bestyrelsen. Tak til jer erfarne, tak til de nye medlemmer som også har haft brug for at stille spørgsmål for at lære arbejdet i foreningen at kende. Det er en fornøjelse for mig at arbejde sammen med jer. Tak.

En anden TAK skal lyde til alle jer medlemmer, uden jer var der jo ikke nogen forening. Jeg håber I fortsat vil være en del af foreningen og det fællesskab vi har her. Jeg håber at I vil opfordre venner, naboer kolleger og hvem I ellers kan komme i tanke om til at være med. Vi har plads til mange flere medlemmer.

Tak for ordet. Der var følgende bemærkning til formandens beretning:

kunstnersammenslutningen Majkats formand Arne Lindahl udtrykte stor ros til Kunstforeningens aktiviteter vedrørende akvarel. De årlige udstillinger, Vært for Nordisk –akvarelselskabs Censurerede Udstilling til efteråret, samarbejde med de nordiske lande om udstillinger og afholdelse af akvarelkurser. Arne Lindahl kaldte udviklingen i akvarelkunsten for Ny Nordisk Akvarel (sammenlignelig med udviklingen i Ny Nordisk Mad) og så Annaborg som et dansk center for udviklingen af akvarelkunst.

 

 

 

Ad 3 Kassereren aflægger beretning og fremlægger det ved review gennemgåede regnskab til godkendelse

Hillerød Kunstforening har i øjeblikket 316 medlemmer. Foreningen har modtaget flere sponsorindtægter i regnskabsåret og sparet noget på omkostningerne, så årets resultat blev et plus på 7.334 kr. mod sidste års underskud på 10.229 kr. Egenkapitalen udviser en stigning på 7.000 kr. til 60.682 kr.

 

Bemærkning til regnskabet:

Kan vi undlade at forsikre de udstille billeder og dermed spare penge? Svar - Iflg. vores kontrakt med kunstnerne skal vi gøre det. Formanden svarede, at der er tradition for at kunstforeninger betaler forsikringen. Det vil blive meget dyrt for den enkelte kunstner at forsikre selv, og det vil betyde at mange kunstnere vil sige nej til at udstille. Forsikringen dækker selve udstillingsperioden, og transporten til og fra Annaborg.

 

Ad 4 Indkomne forslag:

Der er rettidigt indkommet et forslag fra Stig Jørgensen med følgende ordlyd:

Udover de kontingentkategorier, der skal stemmes om under punkt 5, foreslås indført en kategori, som kunne hedde nye medlemmer.

Nye medlemmer tilbydes det ”første” år*) et medlemskab hvor kontingentet reduceres med et passende beløb i forhold til det normale kontingent. Hvor stor reduktionen skal være fastlægges af bestyrelsen, dog bør den være på mindst 50% for at virke attraktiv! Denne regel skal være tidsbegrænset indtil medlemstallet igen er oppe på 400. Nye medlemmer skal kunne deltage på lige fod med de betalende medlemmer i lodtrækning om indkøbt kunst.

Begrundelsen for forslaget er det vigende medlemstal. For ca. 5 år siden var der tæt ved 400 medlemmer i kunstforeningen, tallet nærmer sig nu 300 medlemmer.

Hvis denne tendens fortsætter, kan man frygte at Kunstforeningen ikke kan fortsætte med samme ambitionsniveau som hidtil.

Håbet er at de nye medlemmer, man får ind med de foreslåede regler, fortsætter deres medlemsskab.

Nr. Herlev den 28. april 2016

Stig Jørgensen

Mangeårigt medlem af Hillerød Kunstforening

*) Hvis man indmelder sig efter generalforsamlingen i perioden maj (efter generalforsamlingen) til december skal der først betales kontingent i august det følgende år. Ved indmelding i januar til maj (før generalforsamlingen), skal man opkræves kontingent allerede i august samme år. De nye medlemmer får altså kun en chance, med reduceret kontingentbetaling, for at deltage i lodtrækning på generalforsamlingen.

Margit Borring redegjorde for bestyrelsens holdning om ikke at støtte forslaget, da bestyrelsen mener, at ordningen er vanskelig at administrere, at kun fuldbetalende medlemmer bør deltage i lodtrækningen og at forslaget kræver en vedtægtsændring.

Under debatten blev der nævnt følgende for at få medlemstallet i vejret:

Særlige tiltag for nye medlemmer, flottere præmier, forhøjelse af kontingentet for at få flere penge at købe kunst for, et kontingent på 300 kr. årligt er passende.

Debatten resulterede i tilbud fra Frederiksborgcentrets direktør Carsten Larsen om at sponsere 1 flaske vin og to adgangsbilletter til Kunstdage 2017 til de næste 30 nye medlemmer og et tilbud fra Slotsbio v/Holger Toxværd om 10 gange 2 billetter til Slotsbio til nye medlemmer.

Karoline (ungt medlem) bemærkede, at atmosfæren på Annaborg og gode udstillinger havde givet hende lyst til at blive medlem og efterfølgende deltage i et akvarelkursus.

Merete Deichmann foreslog at finde gode historier til pressen mellem udstillingsåbningerne og at opsøge flere sponsorer.

Efter debatten valgte Stig Jørgensen at trække sit forslag tilbage.

 

Ad 5 Fastsættelse af kontingent

Fastholdes på 300 kr. for enkeltmedlemmer. Unge mellem 15 og 25 år 100 kr. Firmamedlemsskab 1000 kr.

 

Ad 6 Valg af formand for ét år ad gangen

 Margit Borring blev genvalgt

 

Ad 7 På valg for to år:

Lone Hansen, Vibe Krogsgaard, Finn Jensen, blev alle genvalgt.

 

Ad 8 Valg af suppleanter for ét år ad gangen

Torben Rasmussen og Laila Federspiel blev genvalgt.

Margit opfordrede de tilstedeværende medlemmer at tilbyde sig som ny suppleant, og det gjorde Lise Espensen, der så blev valgt.Ad 10 Eventuelt.

Et medlem spurgte om der ikke skulle godkendes et budget for det kommende år. Dirigenten henviste til vedtægternes § 5, som ikke indeholder krav om godkendelse af budget på generalforsamlingen.

Margit Borring udtrykte at bestyrelsen fortsat gerne vil arrangere udflugter for medlemmerne, men at bestyrelsen har indtryk af, at turene ofte er blevet for dyre, når der skal betales for entre til seværdigheder, for bus og for frokost på restauranter og jo færre der deltager jo dyrere bliver det. Sidste udflugt kostede 600 kr. pr. deltager.

Et medlem havde deltaget i nogle udflugter i kirkeligt regi, med bustur og egne madpakker, med en fast pris på 250 kr., det gav fyldte busser og ventelister.

Et medlem syntes at fælles transport i egne biler og med madpakke/kaffe og kage kan være en god løsning.

Margit Borring afsluttede med at give en tak til alle de frivillige, der bakker op omkring aktiviteterne på Annaborg, herunder vagterne som mødes 1 gang årligt til et par stk. smørrebrød og en fælles snak om vagtopgave. Ophængningsholdet og andre der er med til at få udstillingerne på plads fik overrakt en vingave.

 

 

 

Efter generalforsamlingen

 

Udlodning af indkøbt kunst

 

Udlodning af 11 af indkøbte værker blandt de fremmødte medlemmer.

 

Udlodning af de resterende 10 værker ved lodtrækning blandt alle foreningens medlemmer

 

Udlodning af 5 ekstra præmier blandt de fremmødte medlemmer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat

af 32. generalforsamling

i Hillerød Kunstforening

mandag, den 9. maj 2016 kl. 19.30 i Frederiksborgcentret,

Milnersvej 39, 1. sal, Hillerød